Prihláška

Osobné údaje
s uvedením osobných údajov súťažiaceho pre potreby Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, fotografia, videonahrávky, adresa, škola, ktoré sú potrebné k organizácii a celkovému priebehu Medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera Košice (zaradenie súťažiaceho do jednotlivých súťažných kategórií podľa veku, ubytovanie, zverejnenie výsledkov na webovom sídle školy www.zuske.sk, FB profile školy ZUŠ Márie Hemerkovej, v súťažnej kronike, na nástenkách školy a v programe Rozhlasu a televízie Slovensko (RTVS).
Minimálna veľkosť: 300 dpi (3,5 x 4,5 cm), (410x530 pixels) / Povolené formáty: .png, .jpg, .webp
Súbory musia mať menej ako 3 MB.
Povolené typy súborov: png jpg webp.
Veľkosť do: 3 MB / Povolené formáty: .png, .jpg, .png, .pdf
Súbory musia mať menej ako 3 MB.
Povolené typy súborov: jpg png webp pdf.
Veľkosť do: 3 MB / Povolené formáty: .png, .jpg, .png, .pdf
Súbory musia mať menej ako 3 MB.
Povolené typy súborov: jpg png webp pdf.
Pedagóg / dospelá sprevádzajúca osoba
Ubytovanie
Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie s raňajkami len pre súťažiaceho a pedagóga. OBEDY A VEČERE USPORIADATEĽ NEZABEZPEČUJE.
Súťažný program
1. kolo
Časové limity v každom kole: I. kategória: 5 - 8 min. / II. kategória: 7 - 12 min. / III. kategória: 10 - 15 min. / IV. kategória: 13 - 20 min.
Celé meno hudobného skladateľa a plné meno autora diela
Celé meno hudobného skladateľa a plné meno autora diela
2. kolo
Časové limity v každom kole: I. kategória: 5 - 8 min. / II. kategória: 7 - 12 min. / III. kategória: 10 - 15 min. / IV. kategória: 13 - 20 min.
Celé meno hudobného skladateľa a plné meno autora diela
Celé meno hudobného skladateľa a plné meno autora diela