ZUŠ Márie Hemerkovej

Hlavná 68, 040 01 Košice

Anna Žitvová, DiS. art.

Riaditeľka

 • +421 55 622 74 31
 • +421 55 622 57 81
 • +421 911 151 785
 • riaditel.zuske@gmail.com

Mgr. art. Katarína Rostášová

Zástupkyňa RŠ

 • +421 55 622 57 81
 • +421 911 916 157
 • zastupkyna1.zuske@gmail.com

Jana Fričová, DiS. art.

Zástupkyňa RŠ

 • +421 55 622 57 81
 • +421 911 801 191
 • zastupkyna2.zuske@gmail.com

Kontakty

 • kosicepianocompetition@gmail.com
 • kosicepianocompetition@outlook.com